Inductieve smeltinstallaties
in plaats van conventionele smeltovens

Schmelzanlage statt Schmelzöfen

Het smelten van metaal, ijzer en staal is eenvoudiger dan ooit. Met inductieve smeltovens zet het proces een grote stap in de richting van efficiënt gebruik van hulpbronnen en kwaliteit van werkplekken.

Onze Himmelwerk-smeltinstallaties hebben we daarbij speciaal ontwikkeld voor de voorbewerking van metalen monsters.

De voordelen zijn ook hier de zeer snelle, qua tijd begrensde verwarmingstijd en het aangename werkklimaat dat daardoor ontstaat. Bij inductieve smeltovens is veilig werken altijd een feit.

Waar wordt de inductieve smeltoven toegepast?

Kwaliteitsborging in laboratoria

Onze Himmelwerk-smeltinstallaties zijn beperkt tot het wezenlijke, zodat ze flexibel in elk laboratorium en in elke productie kunnen worden ingezet. Daarbij hebben wij de vereisten aan veiligheid op de werkplek, die bij het smelten van metaal nodig zijn, niet verwaarloosd.
Ook de intuïtieve bediening van de smeltinstallatie en de handmatige bedienbaarheid zijn voor laboratoria een belangrijk voordeel. De smeltinstallatie wordt dan ook toegepast bij fabrikanten in de staal- en metallurgiebranche, maar ook bij de fabrikantsonafhankelijke kwaliteitsborging van metalen legeringen.

Uw proces

Inductieve smeltinstallaties voor de industrie

Voor uw laboratorium of voor uw productie: wij ontwikkelen de passende inductie-oplossing voor uw smeltproces.

Twee werknemers voor de fabriek
Twee werknemers bij whiteboard

Onze service

Toekomstgericht

Wij staan u niet alleen als betrouwbare partner terzijde als het gaat om reparaties en onderhoud. Ook de doorontwikkeling van oplossingen kunt u aan ons overlaten.

Uw contactpersoon

Gian-Pietro Cremona

Verkoop

Gian-Pietro Cremona

Smelten MET
INDUCTIEVE SMELTOVENS
– EEN INKIJKJE

INDUCTIEVE KROESOVENS

De toepassing van inductieve smeltovens heeft altijd grote voordelen voor de metaalindustrie. Inductieverwarmen heeft namelijk een hoge opwarmsnelheid, waardoor een hoog debiet ontstaat. De exacte temperatuurinstelling verlaagt het energieverbruik en onnodige oververhitting wordt vermeden. Dat leidt dan weer tot minder verbranding met besparingen bij een metaalinzet ten opzichte van conventionele ovens. Bij inductieve kroesovens ontstaat door de badbeweging een homogene gesmolten massa. Omdat plaatselijke oververhitting wordt vermeden, is de verbranding laag en wordt er materiaal bespaard. De samenstelling van de legering alsmede de temperatuur kunnen zeer exact worden ingesteld. Ook bij goedkoop reservemateriaal zoals schroot en spaanders kan door middel van inductief smelten een goede kwaliteit met betrekking tot porievrijheid en stevigheid worden behaald. Omdat relatief veel vermogen en een grote inhoud van de smeltkroes mogelijk zijn, is de inductietechniek ook geschikt voor de massaproductie van gietijzer in gieterijen voor grijs gietijzer.

INDUCTIE-OVENS MET RINGKANAAL

Inductie-ovens met een ringkanaal onderscheiden zich in meerdere opzichten van de bekende koepelovens: In deze ovens is vrijwel geen sprake meer van silicium- en mangaanverbranding en is de ijzerverbranding zeer gering (minder dan 1%). Ook processen voor ontzwaveling vervallen en voor ontstoffing is slechts weinig inspanning nodig. Dat betekent dat emissie-eisen eenvoudiger kunnen worden nageleefd. Voor metaalverwerkende bedrijven wordt milieubescherming dan ook aanzienlijk gemakkelijker. De hoge energie-efficiëntie bij inductie, de flexibiliteit en de betrouwbare instellingen bij de metallurgische nabehandeling van de gesmolten massa zijn andere voordelen van deze zeer moderne technologie.