Ver­bin­dings­tech­nie­ken
Krim­pen
en scheiden

Illustratie samenvoegen van twee werkstukken
Vimeo

Door de video te laden, aanvaardt u het privacybeleid van Vimeo.
Leer meer

Video delen

Verbindingstechnieken zoals inkrimpen of krimpen en scheiden van persverbindingen plaatsen een verwarmingsproces voor bijzondere uitdagingen. Want als te verbinden delen met behulp van een ovenkamer worden verhit, kan de techniek alleen voor volledig opgewarmde werkstukken worden toegepast.

Dankzij de toepassing van inductieve verwarming bij het samenvoegen en scheiden kan het productieproces ook voor complexe werkstukken of voor werkstukken met voorgemonteerde onderdelen worden gebruikt.

Bij inductief verwarmen wordt de energie zeer nauwkeurig ingebracht. In ons laboratorium ontwikkelen wij individuele inductiespoelen die bij complexe, ruimtelijk inhomogene onderdelen met een ongelijke materiaal- en massaverdeling de warmte gelijkmatig toevoeren.

De inductieve verwarming kan bij de verbindingstechniek zeer eenvoudig in overkoepelende installatiebesturingen worden geïntegreerd. Als er een pyrometer wordt gebruikt, kan het inductieve verwarmingssysteem volledig onafhankelijk worden gebruikt en hoeft de installatiebesturing de temperatuurbewaking van de te verwarmen onderdelen niet uit te voeren. De temperatuur wordt exact gecontroleerd en overschrijden wordt automatisch voorkomen.

Zo kunnen werkstukken zoals motorbehuizingen worden verbonden, waarbij reeds een lager voorgemonteerd is. Want hier mag in de meeste gevallen een bepaalde maximumtemperatuur niet worden overschreden.

Waar worden verbindingstechnieken gebruikt?

Elektromobiliteit

Zowel bij de conventionele productie van elektromotoren als bij de productie van verschillende modules van aandrijfsystemen binnen de sector Elektromobiliteit is inductieverwarmen van groot voordeel. De korte opwarmtijden van de werkstukken en het eenvoudige voorverwarmen en in stand houden van een bepaalde werkstuktemperatuur bij stilstand en onderbrekingen maken de productie veel efficiënter. Meest moderne state-of-the-art-technologie voor groeiende bedrijven.

Conventionele aandrijftechniek

Bij het samenvoegen van aandrijftechniek speelt inductieverwarmen een grote rol, zowel bij de montage van turboladers, glij- en rollagers in de aandrijvingsbehuizing als van de meest uiteenlopende tandwielen op assen of nokken op nokkenassen.

Het verwarmingsproces verloopt sneller dan in ovens met verwarmde kamers en neemt vergeleken daarmee minder ruimte in de productie in. Bovendien kunnen de inductieverwarmers van Himmelwerk vanwege hun constructieve flexibiliteit zonder problemen ook in geautomatiseerde productielijnen worden geïntegreerd.

Vorige
Volgende

Uw proces

Zo realiseren wij inductieve verbindingstechniek voor u

Voor optimale, duurzame en efficiënte processen voor de productietechnieken samenvoegen, krimpen en scheiden zijn ervaring en kennis onontbeerlijk. Die brengen wij als aanbieder van oplossingen mee.

Twee werknemers voor de fabriek
Twee werknemers bij whiteboard

Onze service

Anderen diensten die wij aanbieden

Diverse services rondom het ontwikkelingsproces, de financiering en het onderhoud van inductieverwarmers zijn bij ons standaard.

Uw contactpersoon

Jörn-Holger Baur

Verkoop

Daniel Schulte, Vertrieb Himmelwerk

Wat gebeurt er bij het
pro-duc-tie-pro-ces samenvoegen?

Het krimpen of samenvoegen met behulp van inductieverwarmen valt onder de groep van zogenaamde verbindingen met drukcontact. De wrijvingskracht tussen twee met elkaar te verbinden oppervlakken is zo groot, dat wederzijds verschuiven niet plaatsvindt.

Het krimpproces is gebaseerd op het principe van warmte-uitzetting: Een samen te voegen deel wordt opgewarmd totdat het zover is uitgezet, dat samenvoegen met het andere, niet opgewarmde deel, mogelijk is. Na het afkoelen krimpt het warmere onderdeel weer en zijn beide delen krachtsluitend samengevoegd.

Analoog daaraan kunnen persverbindingen door de doelgerichte toevoer van warmte op één van beide delen ook weer worden losgemaakt zonder daarbij beschadigd te raken (scheiden).