Smart Automation

Inductief verwarmen
automatiseren

Werkstukken die zeer heet moeten worden verwarmd exact positioneren, meerdere onderdelen synchroon naar inductiespoelen leiden of installatietijden verkorten: bij Himmelwerk zoeken wij bij elke bijzondere uitdaging een buitengewone Smart Automation-oplossing. Onze sleutel daarbij: geautomatiseerde elektromechanische processen, waardoor wij inductief verwarmen direct in uw productie integreren.

Onze constructeurs en ontwikkelaars van vermogenselektronica zijn specialisten voor bijzondere installaties in de automatiseringstechniek die onze omvormers en afkoelinstallaties aanvullen. Zo automatiseren wij bijvoorbeeld de positionering van externe circuits of werkstukken en integreren we SPS-besturingen voor positioneringen en verwarmingsprocessen. Onderdeel van onze speciale oplossingen zijn bovendien werktafels van aluminiumprofiel voor de opslag van omvormers en afkoelinstallaties

  • met of zonder wielen
  • met inrichtingen voor de positionering van werkstukken
  • met mediavoorziening van perslucht, koelwater en netspanning
  • met werkstukpositionering en -opname als slijtdeel
  • incl. sensoren (bijv. voor binaire codering) voor de detectie van inductiespoelen en onderdelen

Wat wij met deze expertise bereiken? Betere resultaten voor uw productie!

Unieke oplossingen voor uw vereisten

Met onze ontwikkelkennis gaan wij elke uitdaging aan inductief verwarmen aan. Dat betekent dat wij altijd op zoek gaan naar de beste oplossingen. De processtappen zijn vergelijkbaar, de realisaties stemmen wij individueel op uw voorwaarden af. Daarbij zoeken wij altijd naar een meerwaarde die voor u uit inductief verwarmen ontstaat.

Hieronder vindt u een kort overzicht met exemplarische oplossingen die wij hebben gerealiseerd.

Reproduceerbare processen bij zeer hoge temperaturen

Vereiste van de klant

Rekristalliserend gloeien van de schotels van röntgenbuizen moet als reproduceerbaar proces worden gerealiseerd. De uitdaging hierbij zijn de zeer hoge temperaturen tussen 1.680 °C en 2.360 °C.

De oplossing

Wij automatiseren de positionering van de inductiespoel verticaal en horizontaal. Voor de klant betekent dit een grote kwaliteitstoename, omdat het proces reproduceerbaar geworden is.

Diverse omvormers en installaties van Himmelwerk
Himmelwerk-omvormer en verwarmingsstation voor glasblaasvormen

Korte installatietijden

Vereiste van de klant

Bij een verwarmstation moeten verschillende glasblaasvormen worden voorverwarmd. Daardoor wordt een reductie van de installatietijden in de productie verwacht.

De oplossing

Wij bouwen een totale installatie met een omvormer en een pneumatische positioneringseenheid voor het externe circuit met inductiespoel. Bovendien integreren we een centrale besturingseenheid voor de verwarming met temperatuurbewaking. Zo kunnen wij de installatietijden daadwerkelijk aanzienlijk verkorten.

Kwaliteitstoename bij een lager verbruik van hulpbronnen

Vereiste van de klant

De exploitant van een viaductspoorweg wil reparaties van koolstofdragers uitvoeren, waarbij koolstof op koolstofdragers wordt gesoldeerd en gedesoldeerd. Daarbij moet de temperatuur constant worden bewaakt.

De oplossing

De Smart Automation-oplossing van Himmelwerk maakt dit mogelijk door de constructie van één universele houder voor koolstofdragers in slechts één inductiespoel. Daardoor kunnen installatietijden worden vermeden, worden de processen reproduceerbaar en neemt de kwaliteit aanzienlijk toe. De temperatuur kan permanent worden bewaakt en bovendien wordt het verbruik van soldeersel en flux gereduceerd.

Himmelwerk-omvormer met installatie voor de reparatie van kolendragers
Himmelwerk-omvormer op tafel met wieltjes

Inductief verwarmen mobiel toepassen

Vereiste van de klant

De klant wil het inductieve verwarmingsproces als mobiele eenheid op verschillende werkplekken kunnen aankoppelen. Daarvoor moet de installatie met omvormer, extern circuit en afkoelinstallatie natuurlijk zo compact mogelijk opgebouwd zijn.

De oplossing

Wij ontwikkelen een werktafel op wieltjes, waarin de gezamenlijke stroomvoorziening voor omvormer en afkoelinstallatie wordt geïntegreerd. Zo is de gehele inductie-installatie snel op verschillende plaatsen binnen het bedrijf klaar voor gebruik.

Synchrone verwarmingsprocessen integreren

Vereiste van de klant

Een klant wil drijfstangen van een dubbel verwarmingsstation synchroon verwarmen en dat in een zeer kleine ruimte.

De oplossing

Wij ontwerpen een compacte tafel (in plankformaat) voor twee omvormers en externe circuits op transporthoogte van de werkstukken. Op die manier houden we niet alleen de bouwruimte klein, maar koppelen we het inductieproces ook direct aan de transportroute van de onderdelen. Automatisering at it’s best.

Installatie met twee omvormers en twee inductiespoelen
Twee verwarmingssysteem met een identieke opbouw

Synchroon verwarmen als reproduceerbaar proces

Vereiste van de klant

Op twee synchrone verwarmingsstation worden carters voor voertuigen zachtgegloeid. Het moet daarbij mogelijk zijn de carters met de hand of met een robot te plaatsen.

De oplossing

Wij ontwikkelen een totale installatie met een besturingskast voor twee omvormers MU25 alsmede twee werktafels met systemen voor vasthouden, klemmen en gloeien van werkstukken. De sensoren die de onderdelen registreren, zitten aan het systeem vast. De Himmelwerk-besturing (SPS) maakt nu temperatuurgeregeld inductief verwarmen mogelijk, dat reproduceerbaar is. Zo kan de klant aan de eisen van de afnemer voldoen.

Wij adviseren u graag

Jörn-Holger Baur

Verkoop

Daniel Schulte, Vertrieb Himmelwerk