HU 3i

Slimme verwarmingstechnologie van de toekomst

Himmelwerk 4.0

Kunnen KI-maatregelen en slimme oplossingen ook op het gebied van inductieve verwarming worden gerealiseerd? En zo ja, wat kan daarmee worden bereikt?

 • De snelste cyclustijden
 • Meer duurzaamheid
 • Meer efficiëntie
 • Een compleet overzicht van uw eigen inductieprocessen

Gewoon een productiebedrijf met een sterkere concurrentiepositie en geschiktheid voor industrie 4.0. Dit alles zou mogelijk zijn als het inductieve verwarmingsproces dienovereenkomstig gecontroleerd zou kunnen worden. Daarvoor hebben wij een Himmelwerk 4.0-oplossing ontwikkeld: de zelflerende controlemodule Smart Upgrade.

In onze nieuwste generatie generatoren „i” integreren wij deze module vanaf het begin, beginnend met de HU 3i. Maar ook onze huidige omvormers kunnen in bijna alle gevallen achteraf van de module Smart Upgrade worden voorzien.

De Smart Upgrade is gebaseerd op een in de praktijk bewezen, slimme Machine Learning-modus, die de controlewaarden voor relevante procesgegevens op een intelligente manier registreert en analyseert. Nadat het algoritme is getraind, kunnen de grenswaarden worden geactiveerd. Vanaf dat moment volgt de frequentieomvormer met de aangebrachte Smart Upgrade zelfstandig alle werkelijke waarden tijdens het verwarmingsproces en beëindigt de verwarming als er een storing optreedt. Uitschot- en storingspercentages kunnen zo tot een minimum worden gereduceerd.

Met de Smart Upgrade kunnen ook zeer snelle inductieve verwarmingsprocessen afhankelijk van het apparaat worden geobserveerd. Zo wordt de oplossing vandaag de dag al bij verwarmingstijden onder 100 ms bij een onderdelencontrole van honderd procent succesvol ingezet. Daarbij maken wij gebruik van alle mogelijkheden van de curve-analyse via een snelle aansturing met cyclustijden van 1 ms. Zo worden de relevante procesgegevens constant en in realtime geanalyseerd.

De Smart Upgrade kan optioneel met een datalogger en diverse bussystemen worden uitgebreid.

 

Diagram showing the quantity determination related to measured value and timeTop:

Zo bevorderen
wij groei op een slimme manier

Industrie 4.0, it’s not rocket science. Samen met u breiden wij uw inductieverwarmers zeer eenvoudig achteraf uit. Met dat doel leiden wij u transparant en competent door het volgende proces:

01

GEZAMENLIJKE PROCESANALYSE

Samen met u stellen we de parameters vast:

 • Over welke uitrusting beschikt u?
 • Wat zijn de randvoorwaarden van het proces?
  (onderdeel, cyclustijd, verwarmingstaak)
 • Welke doelen moeten worden bereikt?
  - Productiviteit verhogen
  - Transparantie in het verwarmingsproces vergroten
  - Gegevens voor energiecertificaat ISO50001 genereren
  - Reductie van de CO₂-voetafdruk

Technisch vragenformulier downloaden

CONCEPTUITWERKING DOOR HIMMELWERK

02

Op basis van de parameters ontwikkelen wij een exact concept voor de uitbreiding achteraf:

 • Hoe ziet het gegevensmodel eruit?
  (hardware- en softwareconcept)
 • Wat zijn de besturingsparameters?
 • Op basis hiervan werken wij een Himmelwerk 4.0-concept uit.

GEZAMENLIJKE VASTSTELLING VAN UW ROI

03

Aan de hand van de proceskosten en uw investeringsbudget berekenen wij de te verwachten ROI en de terugverdientijd. We willen namelijk zeker weten dat de investering voor u al snel de moeite waard is. Onze ervaringen zijn uitgesproken positief, maar de cijfers van anderen zijn niet uw cijfers. Terugverdientijden van minder dan een jaar komen niet zelden voor.

04

UW ORDER

Als we u overtuigd hebben, kunt u ons de opdracht geven tot uitbreiding van uw inductieverwarmers.

Voor de roll-out integreren we de digitale Smart Upgrade in de volgende componenten en sectoren:

 • in het bestaande SPS
 • in de machinegegevensregistratie (MDE)
 • in uw kwaliteitsmanagement
 • in uw productiecontrolling
 • in uw energiemanagement

Uit ervaring weten wij dat het de moeite waard is om met een pilotproject voor een inductieverwarmer te beginnen. De Smart Upgrade wordt dan in eerste instantie op één van uw installaties aangebracht. Als het succes daadwerkelijk een feit is, vindt na goedkeuring door u de roll-out over de gehele productielijn plaats.

NOG VRAGEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Wij adviseren u graag over het proces van integratie achteraf en zien ernaar uit uw productie efficiënter te maken.

Het gebruik van de Smart Upgrade

Is smart induction de moeite waard?

Met de Smart Upgrade hebben wij een eenvoudige oplossing voor montage achteraf voor veel van onze frequentiegeneratoren ontwikkeld. Maar is de integratie in bestaande systemen nuttig?

Huidige Himmelwerk 4.0-oplossingen tonen aan dat de effecten van de Smart Upgrade erg indrukwekkend kunnen zijn.

Uitschot gereduceerd tot nul

De Smart Upgrade werd geïntegreerd bij een klant die inductie gebruikt voor het kortstondig verharden van bouten.

De uitdaging

De geharde bouten werden tot dusver steekproefsgewijs gecontroleerd. Als er sprake was van een gebrekkig werkstuk, moest de volledige batch uit het productieproces worden gehaald omdat niet duidelijk was op welk moment de onjuiste instelling ontstond en om hoeveel gebrekkige bouten het daadwerkelijk ging.

Het resultaat

Met de Smart Upgrade wordt het inductieve verwarmingsproces nu direct gestopt als er een storing ontstaat. Die kan dan worden opgelost en het uitschot wordt vrijwel tot nul gereduceerd.

Speciale schroeven met bouten
Turbinebladen

20.000 mijl belasting

We leverden een Smart Upgrade aan een klant in de lucht- en ruimtevaart.

De uitdaging

Enkele van de geproduceerde onderdelen van de klant zijn onderhevig aan extreme belastingen. Tegelijkertijd moet de klant als fabrikant in de branche Lucht- en ruimtevaart absolute veiligheid kunnen garanderen. Testen onder reële omstandigheden is dus niet mogelijk.

Het resultaat

Met herhaalde hoge inductieve verwarmingen gevolgd door snelle afkoelfasen kon de fabrikant de materiaalbelasting gedurende duizenden vliegmijlen simuleren en waarborgen dat de onderdelen de belasting aankunnen. Dankzij de Smart Upgrade verkreeg onze klant volledige transparantie en konden mogelijke oorzaken van storingen tijdens het volledige proces direct worden vastgesteld.

Automatisering made possible

De Smart Upgrade werd ook met succes door een klant uit de automobiele industrie geïntegreerd.

De uitdaging

Onze klant bouwt automatiseringsoplossingen voor fabrikanten van elektromotoren. Tot dusver kon de klant het inductieve verwarmingsproces echter niet volledig geautomatiseerd in de turn-key-oplossing integreren.

Het resultaat

Dankzij de Smart Upgrade kan onze klant de inductieve verwarming volledig geautomatiseerd integreren. Met onze intelligente oplossing bieden wij de klant de passende interfaces aan voor de gegevenskoppeling met het overkoepelende SPS.

Onderdelen van een elektromotor

Uw contactpersoon

Jörn-Holger Baur

Verkoop

Daniel Schulte, Vertrieb Himmelwerk