Inductieverwarmen

Complete oplossingen
voor productie­bedrijven

Wat zijn de voordelen van inductieverwarmen voor de toepassingen in uw productie? En hoe zien complete oplossingen eruit die passen bij uw vereisten?

De inductieverwarmers die wij ontwikkelen, zijn altijd complete oplossingen:

 • Wij beginnen met een intensieve analyse van uw technische randvoorwaarden,
 • testen en realiseren passende concepten
 • en stoppen niet met de implementatie,
 • maar bieden u naast een uitgebreide service
 • verdere optimaliseringen en moderniseringen aan.

Kwaliteitsborging en de geautomatiseerde integratie van inductieprocessen zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend. Bovendien ontwikkelen wij ook geautomatiseerde speciale oplossingen.

Voordelen bij kosten en kwaliteit

 • Korte opwarmtijden leiden tot energiebesparing en minder CO₂. Samen met u bekijken we hoeveel dat per afzonderlijk geval kan zijn.
 • Alle inductieprocessen zijn eenvoudig reproduceerbaar.
 • Dankzij de zeer nauwkeurige opwarming worden uitschot en nabewerking wezenlijk gereduceerd.
 • Onze inductie-oplossingen kunnen worden geautomatiseerd en in uw productieprocessen worden geïntegreerd.

Betere arbeidsomstandigheden

 • De zeer nauwkeurige opwarming zorgt voor een aangename temperatuur tijdens de werkprocessen.
 • Zelfs onze grootste inductieverwarmers hebben relatief weinig ruimte nodig en zijn tegelijkertijd zeer moderne high-end-machines.
 • Inductieve processen zijn eenvoudig te hanteren en kunnen daardoor flexibel worden bediend.
 • In het applicatielaboratorium ontwikkelen wij exact de juiste oplossing voor uw vereisten.

Snel & eenvoudig
naar uw aanbod

1Anwendung
2Bauteil
3Temperatur
4Produktionsumfang
5Persönliche Angaben

Bei welcher Anwendung wollen Sie induktiv erwärmen?*

Stap voor stap naar de
inductie-oplossing

Wij zorgen ervoor dat u van alle voordelen in uw productie profiteert. Daarvoor ontwikkelen wij samen met u een individuele oplossing voor inductieverwarmen.

01

Uw aanvraag

U stuurt een aanvraag met enkele gegevens over uw verwarmingsproces naar ons op. Aan de hand daarvan stellen wij uw randvoorwaarden vast.

Technisch vragenformulier downloaden

Offerte

02

U ontvangt zo snel mogelijk een transparante offerte van ons.

Concept

03

Bij de offerte hoort een concept voor de technische realisatie. Daarvoor testen wij uw werkstukken in ons laboratorium.

04

Uitrusting testen

Tijdens de uitwerking van het concept kunt u uitrusting van ons lenen om inductieverwarmen uit te proberen.

05

Order

U geeft ons een order.

Communicatie

06

Tijdens de volledige conceptfase en het aansluitende productieproces staan wij nauw met u in contact en controleren we in hoeverre de oplossing in uw productie kan worden geïntegreerd en controleren we uw turn-key-oplossing.

Realisatie

07

Wij produceren uw inductie-oplossing, leveren deze en bekommeren ons om de technische interfaces.

08

Ingebruikname

Het is zover: De installatie wordt ter plaatse in gebruik genomen. Indien gewenst ondersteunen wij u hierbij graag wereldwijd.

09

Service

Met Himmelwerk Care bieden wij u een individueel aanpasbare service voor nazorg aan. Met onder meer: preventief onderhoud, reparatieservice en reserveonderdelen.

NOG VRAGEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Wij adviseren u en ontwikkelen een optimale oplossing voor u.

De krachten van inductieverwarmen

Inductief verwarmen is gebaseerd op fysische principes. Als een metalen lichaam (dan wel een elektrisch geleidend lichaam) wordt blootgesteld aan de invloed van een elektromagnetisch wisselveld, bijvoorbeeld rond een inductiespoel, wordt hierin een elektrische stroom geïnduceerd (Latijns „inducere” = inbrengen). Deze stroom heeft de opwarming van metaal tot gevolg.

Omdat de invloed van warmte in de massaproductie met behulp van inductieverwarmen qua tijd en plaats perfect kan worden afgebakend, kan het verwarmingsbeeld exact worden gereproduceerd en is een gelijkblijvende kwaliteit van de werkstukken mogelijk. Chemisch-metallurgische reacties die het oppervlak benadelen, kunnen zo worden voorkomen.

Inductieverwarmers hebben geen start- of opwarmtijden nodig, maar zijn direct gereed voor gebruik. En omdat de warmte-ontwikkeling tot een minimum beperkt blijft, blijft ook de temperatuur in de werkruimte aangenaam. Daarom kunnen inductieverwarmers op alle plaatsen worden geïnstalleerd waar er vanuit het productieproces behoefte aan is. Materialen en andere machines worden niet door hitte benadeeld. Zo zijn er minder onnodige transportroutes.

Glühende Schmelzanlage
Mechanici en ontwikkelaars bij de bouw van een omvormer - complete oplossingen van Himmelwerk

Ruimtebehoefte
van een inductieverwarmer

Gangbare methodes voor opwarming, bijv. met een oven, hebben veel ruimte nodig en verhitten de werkstukken meestal volledig. Als de warmte daarentegen direct wordt opgewekt op de plaats die moet worden bewerkt en in de exact benodigde sterkte, wordt niet alleen energie, maar ook ruimte bespaard – en wordt ook het werkstuk ontzien.

Onze Himmelwerk-inductieverwarmers zijn allemaal ruimtebesparend en kunnen perfect in bestaande productielijnen worden geïntegreerd. Een voordeel hierbij is dat de inductiespoelen aan de externe circuits in veel gevallen kunnen worden vervangen als de vorm van de op te warmen onderdelen verandert.

SPS-integratie en speciale oplossingen

Als wij een turn-key-oplossing ontwikkelen, zorgen wij er altijd voor dat de integratie in uw regeltechniek plaatsvindt. Al onze omvormers beschikken bijvoorbeeld over verschillende interfaces zoals Profibus en Profinet en maken gebruik van interface voor de externe aansturing. Daarbij wordt de koppeling geautomatiseerd, waarbij we ook foutmelding en vermogensregeling integreren. De op KI gebaseerde kwaliteitsborging maakt in sommige gevallen reeds deel uit van de inductieverwarmer of kan achteraf worden ingebouwd.

Wij integreren inductieverwarmen via geautomatiseerde elektromechanische processen in uw productieprocessen en ontwikkelen bovendien complete oplossingen voor bijzondere vereisten rondom warmtewisselaars, externe circuits of de positionering van werkstukken. Ook de temperatuurcontrole wordt met de integratie van een pyrometer direct en contactloos in het proces van inductieverwarmen geïntegreerd.

Kwaliteitsborging achteraf integreren met de Smart Upgrade - complete oplossingen van Himmelwerk
Twee medewerkers voor een whiteboard

Hoeveel energie verbruikt inductieverwarmen?

Dat inductieverwarmen direct in het onderdeel energie bespaart, is duidelijk. Maar er wordt daarnaast ook energie bespaard omdat

 • de inductieverwarmer bij stilstand kortstondig kan worden uitgeschakeld – er zijn namelijk geen lange opwarmtijden nodig;
 • kwaliteitsborging direct kan worden geïntegreerd. Als er storingen ontstaan, wordt de installatie automatisch gestopt en ontstaat er wezenlijk minder uitschot;
 • omdat de kwaliteit van de toepassingsprocessen zeer hoog is – en de producten dus duurzamer worden.

Hoeveel energie er daadwerkelijk met inductieverwarmen wordt bespaard, is natuurlijk afhankelijk van verschillende afzonderlijke factoren. Toch hebben we eens berekend hoe sterk de CO₂-uitstoot wereldwijd door de installaties van Himmelwerk wordt gereduceerd.

Series en kleine aantallen

Installaties voor inductieverwarmen zijn bijzonder geschikt voor serieproductie. In veel gevallen is de toepassing ook zinvol voor de productie van kleine aantallen, want hier loont de rendabiliteit door energiereductie en een hogere kwaliteit van de producten zich aanzienlijk.

De toepassingsmogelijkheden van inductieverwarmen zijn vrijwel onbeperkt. De verschillende toepassingen inclusief voorbeelden uit verschillende branches stellen we hier voor.

Himmelwerk produceert al meer dan zeven decennia hoogfrequentie- en middenfrequentie-installaties met een vermogen van 2,0 kW en oplopend. Meer dan 19.000 installaties bewijzen zich inmiddels in uiteenlopende branches in meer dan 70 landen. Onze omvattende en veelzijdige ervaring biedt u doorslaggevende voordelen voor een efficiëntere productie. Wij vinden het geweldig als we ook voor uw productie het perfecte inductieproces mogen samenstellen.

Kortstondig verharden van een schroef: Inductiespoel met schroef boven een koelbassin
Twee ontwikkelaars voor een technische weergave

Eenvoudige hantering, intuïtieve bediening

Onze inductieverwarmers zijn allemaal eenvoudig en intuïtief bedienbaar. Het voordeel voor u is dat uw machinebedieners snel en flexibel kunnen worden ingezet. Bovendien bieden wij scholingen aan over

 • onderhoud en reparatie van de installaties
 • basisprincipes van de inductietechniek
 • de inzet van pyrometers
 • en andere algemene praktische onderwerpen (bijv. hoe vervang ik het koelwater?)

Uw persoonlijke contactpersoon helpt u graag verder

Jörn-Holger Baur

Verkoop

Daniel Schulte, Vertrieb Himmelwerk