Research projecten

Industriegericht inductie-onderzoek

Innovaties zijn voor ons alleen zinvol als onze klanten ervan profiteren. Daarom is ons onderzoek altijd industrie- en toepassingsgericht.

Publiekelijk gesubsidieerde projecten zoals ZIM-projecten (ZIM = Zentrales Innovationsprogramma Mittelstand, centraal innovatieprogramma middenstand) ondersteunen deze claim en vormen daarom een centraal onderdeel van ons ontwikkelingswerk. Daarom onderzoeken wij samen met diverse partners van Duitse en Europese hogescholen hoe inductieve verwarmingsprocessen in industrie en wetenschap kunnen worden toegepast. Naast nieuwe ontwikkelingen vormt ook de waarborging en doorontwikkeling van de kwaliteit van inductieve verwarmingsprocessen een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Momenteel werken wij aan meerdere openbaar gesubsidieerde projecten, andere projecten worden voorbereid. Het gaat hierbij om innovatieve toepassingen en om nieuwe oplossingen voor inductieve verwarming voor de volgende sectoren:

  • Halfgeleiderindustrie
  • Vezelcomposieten
  • Virusbescherming
  • Materiaalrecycling
  • Nanodeeltjes
  • Batterijproductie
  • Kwaliteitsborging

Bent u als medewerker van een hogeschool geïnteresseerd in een samenwerking met Himmelwerk?
Neem contact met ons op.

Uw contactpersoon

Dr. ing. Andreas Seitzer

Directeur Himmelwerk

Dr. ing. Andreas Seitzer, directeur Himmelwerk