Kernfusiereactor ITER

Plasma-opwekking met de kennis van Himmelwerk

Het is niets nieuws, maar toch een groot ding: Al vanaf het begin van dit millennium neemt Himmelwerk deel aan het onderzoek van energiewinning door middel van kernfusie.

We begonnen in eerste instantie met meerdere projecten in Duitsland en India. Sinds 2012 is Himmelwerk exclusieve leverancier van Radio Frequency Power Supplies voor ITER.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) is een internationaal onderzoeksproject dat uit meerdere fasen bestaat en waarbij in een kernfusiereactie door middel van het smelten van kernen energie wordt gewonnen. Zo moet de globale energiebehoefte worden gewaarborgd, onafhankelijk van nucleaire energie of fossiele brandstoffen. Achter de zogenaamde experimentele reactor staan momenteel wereldwijd 35 landen.

3D-weergave van de ITER kernfusiereactor

Plasma-opwekking door inductie

Tijdens de eerste twee fasen van het langlopende project zijn speciaal ontwikkelde hoogfrequentiegeneratoren van Himmelwerk in een laboratorium in Padua, Italië, in gebruik genomen. Daarmee wordt de opwekking van plasma mogelijk. Gebaseerd op deze inzichten zal in de toekomst op de locatie Cadarache in Frankrijk nog een uitbouwfase worden doorgevoerd en ook hier zal Himmelwerk de Radio Frequency Power Supplies leveren.

De kernfusiereactor van ITER is een project voor de lange termijn, dat uitstekend samengaat met wat Himmelwerk nastreeft: Technologie gebruiken om in de toekomst beter te kunnen leven.