Coaten, drogen, reinigen –
Inductieve opper-vlakte-behandeling

Illustratie verwarming van een oppervlak

Voor alle oppervlaktebehandelingen zoals coaten, drogen of reinigen, met of zonder voorverwarmen, is inductieverwarmen perfect geschikt. Het principe is daarbij altijd hetzelfde: De warmte wordt in het werkstuk opgewekt.

Bij conventionele behandelingen van de oppervlakte wordt het werkstuk van buitenaf verwarmd. Als een oppervlakte bijvoorbeeld van een deklaag wordt voorzien en vervolgens wordt gedroogd of verhard, droogt de oppervlakte van de coating als eerste.

Met inductieve verwarming wordt het proces echter omgekeerd: de deklaag droogt vanaf de oppervlakte van het onderdeel, de oppervlakte van de coating blijft het langst vochtig. Het voordeel hiervan is dat de vluchtige onderdelen van de coating, die door de droging of uitharding van de laag naar buiten moeten ontsnappen, zich tot aan het einde ongehinderd kunnen verspreiden. De droging of uitharding vindt dan ook sneller en doelgerichter plaats. En ook de cosmetische kwaliteit van de oppervlaktecoating neemt hierdoor toe.

De toepassing van inductieve opper-vlak-te-be-han-de-ling

Coaten van staalplaten, draden en buizen

Inductie kan optimaal worden toegepast voor het coaten van staalplaten, draden of buizen. Het materiaal wordt daarbij voorzichtig met een hoge vermogensdichtheid opgewarmd, zodat grote doorloopsnelheden mogelijk zijn. De verwarmingsprocessen zijn bovendien eenvoudig reproduceerbaar. Snelle cyclustijden voor een efficiënte productie.

Voorverwarming van leidingen

In de kabelindustrie worden koperen draden en aluminiumdraden voorafgaand aan de coating met isolatiemateriaal inductief voorverwarmd. Dit gebeurt enerzijds met behulp van inductiespoelen in de vorm van een lange cilinderspoel, waar de draad doorheen wordt getrokken.
Anderzijds kan de draad over wieltjes worden geleid en als zogenaamde kortgesloten secundaire winding worden verwarmd, met als voordeel een hoog rendement. Installaties met een dergelijke constructie zijn ook geschikt voor staaldraden en stalen buizen met een dunne wand.

Corrosiebescherming van stalen buizen

Om stalen buizen tegen corrosie te beschermen, worden ze voorzien van een oppervlaktecoating van lak of kunststof. Voor het coaten worden de buizen hierbij verhit. Als dit inductief gebeurt, is het voordeel dat de temperatuur exact kan worden gestuurd. Dankzij het skineffect wordt de verwarming dan slechts op een dunne randlaag van de buis geconcentreerd.
De zones die niet hoeven te worden verwarmd, worden ontzien en het gevolg is een wezenlijk hogere kwaliteit en een lager uitschot. De energie die hierbij wordt gebruikt, is aanzienlijk minder dan bij conventionele verwarmingsmethoden.

Vertinnen van banden van NE-metaal

Om banden van non-ferrometaal te vertinnen, wordt inductieve dwarsveldverwarming succesvol toegepast. Omdat hiermee een hoge vermogensdichtheid kan worden behaald, zijn ook de snelheden van de band zeer hoog en dat zonder ontoelaatbare beïnvloeding van de metallurgische en mechanische eigenschappen.
De realisering is eenvoudig, omdat de constructie van frequentie-installaties van Himmelwerk zeer flexibel is. De bediening kan eenvoudig worden aangeleerd en is intuïtief.

Vorige
Volgende

Ons proces

Inductie voor uw oppervlaktebehandelingen

Welke generator is de juiste? Hoe zou een inductiespoel voor uw toepassing eruit kunnen zien? Wij laten u zien welke voordelen inductieve oppervlaktebehandeling voor u kan hebben.

Twee werknemers voor de fabriek
Twee werknemers bij whiteboard

Onze service

Uw partner voor innovatieve ontwikkelingen

Inductief verwarmen heeft veel voordelen voor uw bedrijf, uw medewerkers en het milieu. Profiteer hiervan en wees grensverleggend binnen uw branche.

Uw contactpersoon

Jörn-Holger Baur

Verkoop

Daniel Schulte, Vertrieb Himmelwerk