Inductief harden, gloeien, ontlaten –
warm-te-be-han-de-ling van metaal

Illustratie warmtebehandeling
Vimeo

Door de video te laden, aanvaardt u het privacybeleid van Vimeo.
Leer meer

Video delen

Bij alle vormen van warmtebehandeling biedt inductie grote voordelen. Zowel bij harden als bij gloeien, ontlaten of veredelen kunnen met behulp van inductieve verwarming de indringdiepte en de indeling van de verwarmingszone bij het onderdeel exact worden gecontroleerd.

Het doel bij hardingsprocessen (randlaagharden, doorharden) is de maximale bestendigheid van werkstukken tegen slijtage. Inductief verwarmen maakt hierbij nauwkeurig afgestemde frequenties mogelijk, waardoor de exacte indringdiepte kan worden gekozen en het verhardingsproces zeer flexibel wordt.

Dankzij de korte opwarmtijden worden bovendien corrosie en vervorming van de werkstukken aanzienlijk verminderd en worden een hoge slijtagebestendigheid en permanente vastheid bereikt.

De doelgerichte verhitting van één of meerdere aangrenzende sectoren van het totale oppervlak wordt daardoor geconcentreerd op de zones die daadwerkelijk moeten worden verhard. Deze resultaten kunnen eenvoudig en gelijkmatig worden gereproduceerd.

Bij het impulsharden is inductief verwarmen met name van voordeel omdat de kortste hardingstijden (impulsduur met onze componenten 40-100 ms) en een geringe indringdiepte met hoge frequenties de beste voorwaarden voor automatische afschrikking zijn. Zo vervormt het werkstuk zich niet, ontstaat er geen ongewenste opwarming van de naburige zones en kan de thermische nabehandeling vervallen.

De inrichting van de verwarmingszone (van doelgerichte tot volledige doorverwarming) kan met inductieve verwarming absoluut flexibel blijven. Er zijn verschillende verwarmingsgraden mogelijk en de traploze doseerbaarheid van het vermogen waarborgt een zeer nauwkeurige naleving van de voorgeschreven temperaturen.

Een voordeel ten opzichte van ontlaten in gebruikelijke ovens bij minder complexe werkstukken zijn de betere resultaten, die ontstaan door de relatieve verhoging van de opwarmtemperatuur bij een kortere opwarmduur. Bij het gloeien zorgt inductie voor een grote gloeibreedte en leidt tot een geleidelijke verlaging van de temperatuur, wat de buigspanning significant vermindert.

Voor alle warmtebehandelingen is de inductieve verwarming een programmeerbaar en dus reproduceerbaar proces, dat goed in geautomatiseerde productieprocessen kan worden geïntegreerd. Ten opzichte van conventionele warmtebehandelingsovens hebben inductieverwarmers relatief weinig ruimte nodig en zorgen naast aangename werkomstandigheden ook voor meer arbeidsveiligheid. Dat hulpbronnen maximaal worden ontzien en de productie dus niet alleen efficiënter, maar ook duurzamer wordt, is duidelijk.

Inductief harden, gloeien, ontlaten toepassen

Assen en tandwielen in de automobielbouw

Warmtebehandelingen zoals inductief harden of ontlaten worden in de automobielbranche onder andere toegepast bij het opwarmen van assen en tandwielen. Een hoge procesnauwkeurigheid en herhaalnauwkeurigheid maken de toepassing van inductieverwarmen hier in de productie bijzonder zinvol.

Turbinebladen voor de luchtvaart

De warmtebehandeling van turbinebladen of lagerpunten voor werkstukken binnen de Lucht- en ruimtevaart leidt tot een goede automatiseerbaarheid van de productie- en bewerkingsprocessen. Daarbij worden tegelijkertijd de gegevens voor kwaliteits- en productiebeheer geregistreerd. Een analyse in realtime is mogelijk bij het harden, gloeien en ontlaten, storingen worden direct geregistreerd en kunnen worden gedetecteerd en verholpen.

Harden van schroefdraad en punten van speciale schroeven

Bij speciale schroeven wordt impulsharden met name toegepast voor het harden van schroefdraad en punten. De schroeven mogen hierbij slechts een fractie van een seconde worden opgewarmd tot de omvormingstemperatuur, zodat een verdere verspreiding van de warmte in het werkstuk wordt voorkomen. Met inductieverwarmen is dit energiebesparend mogelijk en worden hulpbronnen ontzien.

Spanningsarm gloeien van lasnaden

Inductief verwarmen is bijzonder geschikt voor spanningsarm gloeien rond lasnaden van buizen en reservoirs. Als van een transportabele stroomvoorzienings- en besturingseenheid gebruik wordt gemaakt, kunnen de lasnaden zelfs direct op de bouwplaats worden behandeld. Ook buizen en reservoirs die slechts deels gegloeid mogen worden of vanwege hun formaat niet in een oven passen, kunnen inductief worden verwarmd.

Previous
Volgende

Uw proces

Zo realiseren wij inductieve warmtebehandelingen voor u

Als procesaanbieder laten wij u stap voor stap zien hoe inductief verwarmen in uw productieprocessen kan worden geïntegreerd en waarom dit voor u de moeite waard is.

Twee werknemers voor de fabriek
Twee werknemers bij whiteboard

Onze service

Onze oplossingen als service

Wij ondersteunen u bij dringende vragen, reparaties, problemen met uw inductiespoel en natuurlijk bij de optimalisering van uw verwarmingsprocessen.

Uw contactpersoon

Gian-Pietro Cremona

Verkoop

Gian-Pietro Cremona

Warmtebehandeling
exacter uitgelegd

Bij de warmtebehandeling met inductieve verwarming wordt onderscheid gemaakt tussen harden, ontlaten, veredelen en gloeien. Deze verschillende warmtebehandelingsprocessen veranderen de metallurgische eigenschappen van het werkstuk op de juiste manier.

Bij het harden zal het materiaal na de warmtebehandeling een hogere hardheid bezitten dan daarvoor, waardoor de slijtagebestendigheid van zeer belaste onderdelen toeneemt. Harden is een combinatie van opwarmen en direct aansluitend afschrikken. Afschrikken kan plaatsvinden door middel van water, mengsels van water en chemische additieven, speciale soorten olie of zelfs alleen met lucht. Afhankelijk van het toepassingsgebied van de onderdelen vindt harden alleen in bepaalde indringdieptes van het materiaal of zelfs doorlopend plaats.

Met behulp van inductief verwarmen kan de indringdiepte van de geïnduceerde warmte binnen het werkstuk door de keuze van een geschikte frequentie actief worden beïnvloed, wat voor de warmtebehandeling voor veel flexibiliteit zorgt. Een ander voordeel van inductief verwarmen is de reproduceerbare gelijkmatigheid van het warmtebehandelingsproces en de metallurgische resultaten daarvan.

De warmtebehandelingsprocessen ontlaten, veredelen en gloeien verschillen van het harden, doordat er alleen sprake is van een verwarmingsproces en het aansluitende afschrikken niet plaatsvindt.

Bij ontlaten gaat het om de verlaging van hardheidsspanningen. De brosheid van het verharde element wordt gereduceerd en de taaiheid wordt verbeterd. Inductief verwarmen is mogelijk bij opwarmtemperaturen tot 650 °C.

Bij het gloeien worden grove en ongelijkmatige structuren verwijderd (normaal gloeien) of worden interne spanningen bijvoorbeeld bij lasnaden aan buizen of reservoirs verwijderd (spanningsarm gloeien). Bij zachtgloeien wordt daarentegen door middel van inductie een zachte toestand bereikt om het werkstuk eenvoudig te kunnen bewerken of te vormen. Zo is een warmtebehandeling van buizen en reservoirs mogelijk, die slechts deels gegloeid mogen worden of die vanwege hun formaat niet in een oven kunnen worden geplaatst. Ook roestvrijstalen buizen kunnen op zeer hoge temperaturen rond 1100 °C worden gegloeid om ferritische onderdelen van structuren op te lossen (oplossingsgloeien).

Ook bij deze processen kunnen de voordelen van inductief verwarmen maximaal worden uitgeput: Flexibiliteit bij de uitbreiding van de verwarmingszone (van doelgerichte tot volledige doorverwarming), hoge verwarmingsgradiënten, geringere oppervlakte- en ruimtebehoefte ten opzichte van conventionele warmtebehandelingsovens, hoge arbeidsveiligheid voor de bediener en een zeer efficiënt gebruik van hulpbronnen tijdens het volledige warmtebehandelingsproces.