Reaktor fuzji jądrowej ITER

Wytwarzanie plazmy z wykorzystaniem know-how firmy Himmelwerk

Nie jest to nic nowego, a jednak jest to ważna sprawa: Od początku tysiąclecia firma Himmelwerk prowadzi badania nad pozyskiwaniem energii za pomocą fuzji jądrowej.

Początkowo rozpoczęliśmy od kilku projektów w Niemczech i Indiach. Od 2012 roku firma Himmelwerk jest wyłącznym dostawcą Radio Frequency Power Supplies dla ITER.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) to wieloetapowy międzynarodowy projekt badawczy, w ramach którego energia ma być wytwarzana w wyniku syntezy jądrowej w reaktorze termojądrowym i w ten sposób zaspokajać światowe zapotrzebowanie na energię, niezależnie od energii jądrowej i kopalnych źródeł energii. Tak zwany reaktor eksperymentalny jest obecnie wspierany przez 35 krajów na całym świecie.

Trójwymiarowa prezentacja reaktora fuzji jądrowej ITER

Wytwarzanie plazmy metodą indukcji

Podczas dwóch pierwszych faz długoterminowego projektu w laboratorium w Padwie we Włoszech uruchomiono specjalnie opracowane generatory wysokich częstotliwości firmy Himmelwerk. Są one wykorzystywane do wytwarzania plazmy. Na podstawie tych wyników w przyszłości zostanie przeprowadzony kolejny etap rozbudowy zakładu w Cadarache we Francji; Himmelwerk będzie również dostarczał tam Radio Frequency Power Supplies.

Reaktor fuzji jądrowej ITER to długoterminowy projekt, który doskonale pasuje do orientacji firmy Himmelwerk: Wykorzystanie technologii, aby żyć jutro lepiej.