Projekty ZIM

Badania nad grzaniem indukcyjnym zorientowane na przemysł

Innowacje mają dla nas sens tylko wtedy, gdy przynoszą korzyści naszym klientom/klientkom. Dlatego też nasze badania są zawsze zorientowane na przemysł i zastosowania.

Projekty finansowane ze środków publicznych, takie jak projekty ZIM (ZIM = Centralny Program Innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw), potwierdzają to twierdzenie i dlatego stanowią główny element naszej pracy rozwojowej. Wspólnie z różnymi partnerami z niemieckich i europejskich szkół wyższych badamy, w jaki sposób procesy nagrzewania indukcyjnego mogą być wykorzystywane w przemyśle i nauce. Poza nowymi rozwiązaniami, ważnym elementem naszych badań jest również zapewnienie i dalszy rozwój jakości procesów nagrzewania indukcyjnego.

Obecnie bierzemy udział w kilku projektach finansowanych ze środków publicznych, a kolejne są w przygotowaniu. Obejmują one innowacyjne zastosowania oraz nowe rozwiązania w zakresie nagrzewania indukcyjnego w następujących obszarach:

  • Przemysł półprzewodnikowy
  • Kompozyty włókniste
  • Ochrona przed wirusami
  • Recykling materiałów
  • Nanocząstki
  • Produkcja baterii
  • Zapewnienie jakości

Czy jesteś zainteresowany jako uczelnia współpracą z Himmelwerk?
Skontaktuj się z nami.

Twoja osoba kontaktowa

dr inż. Andreas Seitzer

Dyrektor Zarządzający Himmelwerk

dr inż. Andreas Seitzer, Dyrektor Zarządzający Himmelwerk